Bærekraft

FRAM Arrangement AS utvikler og selger gruppereiser til næringsliv, foreninger, skoler og privatpersoner.

Vi skal bidra til en bærekraftig utvikling i næringen gjennom å jobbe konkret og målrettet med tiltak innenfor alle de områdene vi er involvert i gjennom vårt virke. Vi skal motivere og engasjere våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å gjøre denne jobben sammen med oss.

Vi jobber nå mot en sertifisering via Travelife. Les mer om Travelife her.

Gjennom dette arbeidet skal vi bidra til å opprettholde en tilfredsstillende balanse mellom de økonomiske, sosiale/kulturelle og miljømessige effektene av reiselivet samtidig som vi bidrar til verdiskaping i næringen.

Vi skal synliggjøre for våre kunder at det å ta bærekraftige valg ikke medfører at en må forsake noe, men at det i stedet gir nye muligheter.

Bli med på ferden mot et mer bærekraftig reiseliv sammen med oss!

Vi tilbyr våre samarbeidspartnere tilgang til opplæring og rapportering i Travelife-systemet helt gratis.

Dersom dere ønsker å oppnå partnerstatus eller en sertifisering blir dere medlemmer på lik linje med oss.

Send en mail til monika@fram.as dersom dere ønsker å høre mer om dette.