FAGLIG PÅFYLL

 

Sveitserne er kjente for å tenke litt annerledes. De gjør ofte ting på sin måte. På sett og vis er vi litt like, vi nordmenn og sveitserne. Sveitserne er grundige, men samtidig nytenkende. Kantonene (fylkene) har stor grad av selvstyre, noe som ofte fører til at kreativiteten og nyskapingen skjer lokalt.

Et fagbesøk eller en studietur videreutvikler relasjoner og utvider horisonten. I FRAM har vi unike kontakter til bedrifter og organisasjoner i Sveits. Nevn et interessefelt og vi formidler faglig påfyll.

Sveits og verden rundt

“Ikke engang FN gidder de å være medlem av…”. Sveits nøytralitet har vært et varemerke i århundrer. Nå sa riktignok sveitserne JA til medlemskap i 2002, mens de året før sa et klart NEI til medlemskap i EU. Likevel ser landet og dets innbyggere ut til å være såre fornøyd med sin spesielle stilling, både politisk og økonomisk.

 • Hvordan opptrer Sveits som nøytral partner?
  • Vi besøker Forsvarsdepartementet, møter representanter for de politiske partiene og besøker FN sitt europeiske hovedkvarter i Genève.
 • Hvorfor og hvordan lever Sveits så godt uten en EØS-avtale?
  • Et eget integrasjonsbyrå har ansvaret for Sveits sine avtaler med EU. Vi lærer mer om hvordan landet forholder seg til EU utenfor EØS

Sveitsisk arkitektur i verdensklasse

“Norsk arkitektur er med å profilere Norge som reisemål”. Ja, det tror vi på. Men vi opplever også at flere arkitekter og bedrifter har begynt å interessere seg for sveitserne, som mange mener imponerer med kreativitet og høy kvalitet i utforming, materialbruk og gjennomføring.

 • Hva har man gjort i de gamle bydelene i Zürich med tanke på byutvikling?
  • Vi drar til de gamle industriområdene nord og øst i byen, samt ser på flere tidligere industriområder.
 • Hvordan henter vi inspirasjon fra Peter Zumthor, Mario Botta, Herzog & de Meuron – og ikke minst le Corbusier?
  • Det lille landet Sveits har mange kjente arkitekter som bygger både hjemme og ute i verden.

Undervisning

“Det er for mye kos i den norske skolen”. Norge er blant de landene i verden som bruker mest penger på skole. Men får vi de resultatene vi ønsker? I Sveits har vi mulighet til å lære mer om skolesystemet, fra grunnskolen og opp til universitetsnivå. I tillegg arrangeres det flere messer som egner seg for alle som er interessert i utdanning og forskning.

 

 • Hva kan vi lære av et besøk på verdens ledende læremiddelutstilling?
  • WORLDDIDAC arrangeres hvert annet år i Sveits. Messen viser læremidler for alle fagområder, og er aktuell for lærere, skoleplanleggere og andre som er opptatt av undervisningsteknologi, skoleinnredning etc. Neste messe arrangeres i Basel i oktober 2006 og vil fokusere på miljø, energi, etikk og religion.
 • Hvordan er et sveitsisk universitet organisert?
  • Vi møter administrasjon og ledelse ved kjente sveitsiske undervisningsinstitusjoner. For eksempel ETH i Zürich, universitetet i St. Gallen og IMD i Lausanne.
 • Hva gjør egentlig CERN?
  • CERN i Genève kan vise til betydelige vitenskapelige resultater. Til og med World Wide Web ble utviklet ved CERN som er en felles europeisk samarbeidsorganisasjon. Forskningsresultatene skal være åpne for alle og skal ikke kunne brukes i militær sammenheng.

Miljø

The Yale University’s Enviromental Performance Index kårer landet som øverst i verden når det gjelder miljøbevissthet.

Strenge krav som overvåker byggeprosjekter, bindende reguleringer til minimering av gas emisjoner? Godt organiserte avfallssystemer, strenge krav til resirkulering, samt grundig vern av elver og innsjøer… Alt dette er bevis på at Sveits har en miljøstandard av høyeste klasse. Når det gjelder resirkulering så er Sveits verdensmester, det finnes nemlig ikke noe annet land som resirkulerer like mye glass, pant, plastikk, metall og papir. På statsnivå har Sveits alltid arbeidet for en reduksjon i CO2 utslipp, både i inn- og utland, og støtter mange innovative prosjekter. Ett av de viktigste miljøtiltakene i kampen mot drivhusgassene er satsningen på et omfattende kollektivsystemet. Sveits har også en storstilt satsning på fornybar energi, særlig vannkraft, solenergi, vindkraft og jordvarme.

Du får også mye inspirasjon i en vanlig matvarebutikk, økologiske produkter er “standard”.

Vi formidler kontakt til bedrifter, politikere eller miljøvernsorganisasjoner.

Samferdsel

Mange bedrifter, politikere og organisasjoner lar seg imponere av det sveitsiske transportsystemet. For eksempel er det å kjøre trikk i Zürich en drøm. Her har trikken egne traseer, selv midt i sentrum. Og trikken kommer når den skal. Hjemme er vi blitt godt vant med flytoget. Disse finnes selvsagt både i Genève og Zürich. Tilgjengeligheten, punktligheten og komforten om bord er nok likevel det som imponerer utlendingene mest.

Swiss Travel System –STS- (tog, buss, båt og 600 fjellheiser) er sikkert og presist som en sveitsisk klokke, med perfekt tilpassede rutetabeller.
Der jernbanesporene stanser, overtar de gule postbussene. Busslinjene går over de høyeste fjellovergangene helt ned til avsidesliggende daler. I tillegg trafikkerer historiske dampbåter og moderne motorskip flere enn 20 innsjøer og elver i Sveits.

Vi formidler kontakt til fagfolk, transportselskap og politikere.

 

Landbruk

Vi har den beste maten i verden – norsk er nemlig best!” Er det bare Tine, Gilde og norsk landbruk som innbiller forbrukerne at det er lite som overgår norske matvareprodukter? Sveits er i høy grad et jordbruksland, selv om mange kun forbinder alpelandet med Emmentaler, Appenzeller og sjokolade. Som Norge har Sveits ulike utfordringer med tanke på topografien og ser viktigheten av et levende kulturlandskap og satsingen på turisme i tillegg til det tradisjonelle landbruket.

 

 • Hva kan Norge lære av landbrukspolitikken i Sveits?
  • Vi besøker WTO i Genève og møter landbruksutsendingen fra Norge.
 • Hvilke muligheter har bøndene utenfor EU?
 • Vi møter representanter for det sveitsiske bondelaget.
 • Hvordan foregår lokal matproduksjon i alpene?
  • Her blir det mulighet for besøk på vingård, gårdsbruk og slakteri. Vi treffer også ulike samarbeidsorganisasjoner som jobber med salg og markedsføring av lokale produkter. Det er mulighet for å ta turen over grensen både til Østerrike og Frankrike.
 • Gårdsdrift og turisme hånd i hånd
  • På gårdsbesøk vil vi også bli orientert om satsningen på turisme. Her blir det lagt opp til overnattingen på gården

Faglig påfyll: Interessert i mer informasjon rundt hvilke løsninger vi kan tilby deg?

11 + 14 =